Pressrum


Futurum Fastigheter i Örebro AB

Om oss i sociala medier

Om oss i media

Om Futurum Fastigheter i Örebro AB

Futurum Fastigheter i Örebro AB äger, förvaltar och utvecklar skolor, förskolor och brandstationer i Örebro kommun. Bolaget ägs till 100 procent av Örebro kommun via koncernen Örebro Rådhus AB, där Futurum är ett av dotterbolagen.

Bolaget äger och förvaltar cirka 378 000 kvm uthyrningsbar yta, fördelat på 140 fastigheter. Drygt 24 000 barn och ungdomar har sin vardag i våra fastigheter.

Futurum bildades 2012 och sedan dess har vi byggt om och byggt nytt för cirka 2,5 miljarder. Idag har vi cirka 100 anställda och omsätter omkring 500 miljoner kronor. Det bokförda fastighetsvärdet i bolaget är cirka fyra miljarder, men marknadsvärdet är betydligt högre.

Vi drivs av vår vision ”Miljöer värdiga våra barn”. Barn och ungdomar är våra kunder. Dessutom är de vår framtid. Även om vi är ett fastighetsbolag, är det framtiden vi jobbar med. Det är därför vi heter Futurum.

Kontaktpersoner

Göran Lunander
Göran Lunander
VD